Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

20 januari

Dag 20

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij neergestoten worden, aan de zijden van de kuil! Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven?

Jesaja 14:12-16
---o--O--o---

Kijk, Satan was de originele aartsengel van God. Eens woonde hij in de hemel. Eens was hij de grootste persoon in de hemel buiten God. Hij was Gods rechterhand in partnerschap en hij werd opgeblazen in zijn hart.

En is dat niet precies de manier hoe mensen vandaag worden? Laat God eens een man zegenen en een beetje vertrouwen in hem stellen en hij begint een weetal te worden. Hij moet een organisatie beginnen of hij moet iets anders gaan doen. “Waardoor zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer!”

God heeft het moeilijk om te proberen iemand te vinden waarmee Hij kan werken, die nederig zal blijven en zachtmoedig en die op z’n plaats blijft totdat God hem roept om iets te doen (gelooft u dat? Zie?), een man die God kan zegenen en toch blijft hijzelf mens, geen engel of een god. Zodra iemand wordt gezegend en er wordt iets aan hem gegeven, dan wil hij een god worden; hij wil een engel worden. Hij wil een geweldig persoon worden. “Wat ik doe, wat... Ik en mij en mijzelf...” al dergelijke. Dat is de verkeerde houding. God speurt naar iemand die Hij kan zegenen, op wie Hij de zegeningen kan uitgieten en dat de man steeds kleiner wordt naarmate Hij meer zegent.

En u zult nimmer meer van God krijgen tenzij u niets wordt. U moet uzelf geringschatten. Wie zichzelf zal verhogen, zal God vernederen. Wie zichzelf zal vernederen, die zal God verhogen. U zult klein moeten worden voordat u groot kunt worden. En u zult nooit in uzelf groot kunnen zijn, u zult alleen zo groot zijn als dat God groot zal zijn in u. Ziet u?

Dus Lucifer is vandaag op aarde om te proberen in de kerk hetzelfde doel te bereiken als waarmee hij begon voor de grondlegging der wereld. Lucifer werd uit de hemel geschopt. In orde.


Aanhaling genomen uit de prediking: