Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

21 januari

Dag 21

Want Herodes had Johannes gevangen genomen, en hem gebonden, en in de kerker gezet, om Herodias, de vrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar toen de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde aan Herodes. Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat zij ook eisen zou. En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper.

Mattheüs 14:3-8
---o--O--o---

Ik wil u vertellen dat een door God gezonden, uit de Heilige Geest geboren prediker geen compromis zal sluiten met enige samenkomst. Dat is juist. Zou u zich Johannes de Doper kunnen voorstellen? Toen zij Herodias die avond binnenbrachten en Herodus, liep Johannes regelrecht op hem toe en zei: “Het is niet wettig voor u om haar te hebben.” Die man had de Heilige Geest. Hij sloot geen compromis; hij vertelde de waarheid. Maar hoe staat het nu? Het is overal. Wat zal het zijn op de Dag van het Oordeel als het hoofd van Johannes de Doper vóór Herodias verschijnt? Wat zal het dan zijn?

Broeder, als u ooit een standpunt gaat innemen voor God, doe het nu. Dit is de tijd. Nu is het de tijd dat wij het nodig hebben. Nu is het de tijd dat de gemeente gewogen wordt in de weegschaal en te licht wordt bevonden. Na al deze grote mirakelen en tekenen en wonderen die God door mannen heeft laten doen door het hele land, is de kerk toch in de armzaligste teruggevallen toestand die ik ooit in jaren ben tegengekomen. Dat is juist. Ik predik tegen Pinkstermensen. Amen.

Toen ik tien jaar geleden voor het eerst onder uw groepen kwam, zag het eruit als een gemeente, maar vandaag ziet het eruit als de wereld. Dit is de waarheid. Er is ergens iets gebeurd. U draagt betere kleding, verdient wat meer geld, maar het haalt gewoon het leven uit u vandaan, dat is alles. Nu, dat is de waarheid. Zo is het. U probeert te handelen als de rest van de wereld. Vandaag is het een tijd van compromissen sluiten. Dat is de waarheid. U schildert uw trap rood en let maar op en zie of uw buurman zijn trap ook niet rood verft. Zeker. U draagt een rond hoedje met een veer erop naar de kerk en je ziet al de vrouwen naar de kerk komen met een rond hoedje met een veer erop. Zo is het. Beslist. Ze willen allen op elkaar lijken.

Het is een tijd van bij elkaar passen. U weet dat het waar is. Het is een tijd van bij elkaar passen. Amen. Nu, ik zal u vertellen, mijn broeder, het maakt mij niet uit of mijn schoenen bij mijn broek passen of dat mijn broek past bij mijn jas. Ik wil dat mijn ervaring past bij Gods Bijbel. Daarvoor is het tijd om bij elkaar te passen.

Als u iets wilt laten passen, laat dan uw ervaring passen met die van Paulus. Amen! Dat hebben wij vandaag nodig: een tijd dat wij passen bij het geloof van Paulus van de Bijbel. Dat is ons voorbeeld. Goed, een werkelijke aanpassingstijd. Probeert u niet bij uw buurman aan te passen, pas u aan bij sommigen van de heiligen van de Bijbel. Als u een heilige bent, handel als een heilige, wandel als een heilige, kleedt u als een heilige, spreek als een heilige, bid als een heilige, geloof als een heilige, kleedt u als een heilige, wees als een heilige, leef als een heilige, sterf als een heilige en ga naar de hemel als een heilige. Amen.


Aanhaling genomen uit de prediking: