Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

12 juli

Dag 194

Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vermengd, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden van het vuur. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens; En elk had vier aangezichten; insgelijks had elk van hen vier vleugels. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetzolen waren gelijk de voetzolen van een kalf, en glinsterden gelijk de kleur van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugels, aan hun vier zijden; en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugels. Hun vleugels waren samengevoegd, de een aan den ander; zij keerden zich niet om, als zij gingen; zij gingen elk recht uit voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht van een mens, en het aangezicht van een leeuw hadden die vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier het aangezicht van een os; ook hadden die vier het aangezicht van een arend. Ook waren hun aangezichten en hun vleugels opwaarts verdeeld; elk had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen. En zij gingen elk rechtuit voor zijn aangezicht heen; waarheen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen.

Ezechiël 1:4-12
---o--O--o---

Een Franse wetenschapper zei minder dan driehonderd jaar geleden dat als een mens ooit de verschrikkelijke snelheid van dertig mijl per uur zou halen, de zwaartekracht hem van de aarde zou opheffen: dertig mijl per uur. [Ongeveer 45 km per uur – vert.] Wel, denkt u dat de wetenschap vandaag daar naar zou terug verwijzen? Beslist niet. Nee, meneer. Ze lieten hem ongeveer met negenhonderd of duizend mijl per uur gaan, of zoiets, in een raket en toen zestienhonderd mijl per uur en hij gaat nog steeds vooruit.

De wetenschap heeft de mens vooruitgang gebracht, nog meer vooruitgang, grotere dingen door zijn verstand dan wat… (en dat is het enige wat hij heeft, de boom van kennis) …verder dan de predikers hem brengen met zijn geest, die onbeperkt is. Maar hier is wat het is. De wetenschap kijkt helemaal niet terug naar wat de wetenschap een paar jaar geleden heeft gezegd; de wetenschap neemt wat ze nu hebben en strekken zich uit naar iets anders.

Maar als u de prediker iets vraagt: “Wel, wij zullen zien wat Moody erover heeft gezegd; we zullen zien wat Wesley erover heeft gezegd.” Het maakt me niet uit wat zij erover hebben gezegd; ik weet wat God er nu over heeft gezegd. Dit is het en ik zie nog steeds uit naar iets groters. Dat is het.

De Bijbel zei: “Uit de mond van het beest komen drie onreine geesten.” Weet u wat onreine geesten zijn? Er staat dat ze als kikvorsen waren. Hebt u er wel eens op gelet hoe een kikvors kijkt? Een kikker kijkt altijd achterom; hij kijkt nooit vooruit; kijkt terug, altijd terug, kijkt achterom.

Maar de vier dieren die de vier verschillende hoofden hadden in Ezechiël, zij keken voorwaarts en ze konden niet achterwaarts gaan. Ze gingen voortdurend voorwaarts. Overal waar ze heengingen, gingen ze recht voor zich uit. Ziet u het verschil?


Aanhaling genomen uit de prediking: