Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

13 juli

Dag 195

HEERE! maak mij bekend mijn einde, en welke de maat van mijn dagen is; dat ik weet, hoe vergankelijk ik ben. Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela.

Psalm 39:5-6
---o--O--o---

Nu, natuurlijk leven, als wij natuurlijk leven hebben om werkzaam te zijn in dit natuurlijk leven, in natuurlijke dingen, moeten wij een natuurlijke geboorte hebben. Ze rukken u niet gewoon van een boom ergens af, zie, u op de een of andere wijze eruit stekend. Ze probeerden het, maar het werkte niet. Er moet een werkelijke echte geboorte zijn, een natuurlijke geboorte, om u actief te maken, zodat u de vijf zintuigen kunt hebben, zien, smaken, voelen, ruiken, horen, bewegen, enzovoort, omdat u dan een menselijk wezen bent, en u bent onderworpen aan al deze dingen, omdat zij bij het natuurlijke leven horen.

En bij zo’n geboorte worden wij soms erg wijs in wereldse wijsheid of de zaken van de wereld, we worden Presidenten en grote geleerden en ingenieurs en wetenschappers, enzovoort. En u weet altijd, vanaf het eerste begin, dat het Kaïns zonen waren, die dat soort wijsheid hadden; niet die van Seth, zij waren nederige schaapherders. Maar Seth’s kinderen waren godzalige mensen. Maar Kaïns kinderen waren altijd knap, hoog, wetenschappelijk, doctors en grote mannen. Dat is juist. De Bijbel zegt het, weet u. Die leert dat. En zeer godsdienstig, maar aan het einde kwamen ze om. Wij worden wijs door naar school te gaan, wetenschap te nemen, enzovoort, we worden erg wijs, knap en kunnen dingen doen en zeggen, en soms, een man die met de Geest vervuld is, omver praten. Zei Jezus niet: “De kinderen van deze wereld zijn wijzer dan de kinderen van het Koninkrijk?” Zeker, omdat zij door het verstand waarmee zij kunnen praten, een ander te slim af zijn en omver praten, en zij nemen de Schriften en verdraaien Die om Hem dingen te laten zeggen die Hij niet zegt.

“O, het betekent dat niet precies.” Als iemand dat zegt, ga bij hem vandaan. God waakt over Zijn Woord, weet u, zegt de Bijbel. Het is precies geschreven op de wijze dat het moet zijn. Zie? Nu het is op zulk een wijze geplaatst om te verleiden, of om de wijzen erover te laten struikelen. Het is zo eenvoudig en daarom struikelen zij erover.

Al deze wijsheid en dingen die zij bijeen kunnen brengen, is evenwel van die geboorte die van beneden is, van deze aarde. Het is van de aarde en het is tegen de Geest van God. De eerste geboorte, die ons hier actief maakt, maakt ons sterfelijke mensen vanwege de zondige handeling in de Hof, die maakte dat de mens in de wereld kwam door een vrouw. En de mens die geboren is uit een vrouw, is van weinig dagen, maar een mens die geboren is uit Christus, is Eeuwig. Job zei: “Een mens die uit een vrouw geboren is, is van weinig dagen en vol moeite.” Let op, maar een mens die uit Christus geboren is, moet van boven geboren worden.


Aanhaling genomen uit de prediking: