Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

30 juli

Dag 212

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 6:22-23
---o--O--o---

Men zegt dat er een eiland was waar de mannen heen zouden gaan, in hinderlaag, en de vrouwen zouden zingend naar buiten komen. En hun liederen waren zo verlokkend, dat de passerende matrozen in de schepen zouden komen en dan zouden de in hinderlaag liggende soldaten de niet op hun hoede zijnde matrozen grijpen en hen doden. En een bepaald groot man wilde passeren. En hij liet zich door zijn matrozen vastbinden aan een mastpaal, en iets in zijn mond stoppen, zodat hij niet kon schreeuwen en hij liet proppen in de oren van zijn matrozen steken, zodat zij niet konden horen en naderbij zeilen om het te horen. En de vrouwen kwamen naar buiten, dansend en roepend en zingend. En o, het was zo geweldig dat hij het vel van zijn pols draaide en naar zijn matrozen riep: “Stuur erheen! Stuur erheen!” Maar zij konden hem niet horen, zij hadden proppen in hun oren.

En toen zeilde hij naar een bepaalde plaats waar zij zijn handen losmaakten en hij de proppen uit hun oren deed. En daar hoorde hij, toen zij over de straat wandelden, een musicus, die datgene daarginds zover overtrof, dat, toen zij er opnieuw voorbijgingen, zij zeiden: “O grote rover, zullen wij u opnieuw aan de mastpaal vastbinden?”

Hij zei: “Neen, laat mij gewoon los. Ik heb iets gehoord dat zoveel geweldiger is, dat dit mij nooit meer zal deren.”

Zo is het met een wedergeboren Christen. Zij hebben iets zoveel groter gevonden dan de rock-’n-roll en de vermakelijkheden van deze wereld. Zij hebben hun vermakingen door de Heilige Geest. En Hij is zoveel groter zodat de wereld voor hen dood is.

Maar wanneer u naar dit goedkope vertier gaat, moet u bedenken dat u veel geld mee moet nemen. Een jonge kerel die zijn meisje meeneemt naar deze fuiven en deze dansen, enzovoort, zal er een groot deel van zijn weekloon uitgeven. En de oudere mensen, die proberen genot te vinden in het bezoeken van de cafés om hun leed van de week weg te drinken, zullen met groot geld moeten betalen. En wat krijgen zij ervan? Zij krijgen niets dan smarten.

En bedenk dat u ervoor op een dag met God moet afrekenen. “En het loon van de zonde is de dood.” Hier op aarde bereikt u er niets mee. Het is een valse luchtspiegeling. Drinken zal alleen verdriet toevoegen. Zonde zal alleen dood aan de dood toevoegen. En uw eindrekening zal afscheiding van God zijn voor eeuwig in de poel des vuurs. En u kunt er niets bij winnen, alleen verliezen.

Dan komt God en stelt de vraag: “Waarom besteedt u uw geld aan die dingen die geen voldoening geven? Waarom doet u het?”

Wat drijft mensen dat zij het willen doen? Zij besteden alles wat zij hebben en alles wat zij kunnen verdienen, om deze drank te kopen, om een vrouw te kleden met wie zij meegaan of een ander soort van wereldse genotzuchtige genoegens.

Maar in de Bijbel wordt ons gezegd, dat wij gevraagd worden tot God te komen en eeuwige vreugde te kopen en eeuwig leven, zonder geld of zonder prijs.


Aanhaling genomen uit de prediking: