Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

31 juli

Dag 213

Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik dat doe, wat ik niet wil, zo doe ik nu dat niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

Romeinen 7:18-21
---o--O--o---

Paulus heeft gezegd; “Met mijn geest... (`En ik heb de Geest van Christus...’, zei hij). Ik dien God met mijn geest, maar met het vlees, de wet der zonde.” Wat is dat? Mijn vlees zegt vanavond: “Ik ben te vermoeid. Je keel is te schor. Je bent vandaag te lang op de tocht blijven staan. Je moet vanavond maar niet naar de samenkomst gaan.” Dat is de wet van het vlees. “Vertel de mensen maar dat broeder Neville de vragen wel doet... Zend hem de vragen maar, en laat hij ze maar beantwoorden.” Maar ziet u, ik heb beloofd dat ik het vanavond zou doen.

Nu, mijn geest, innerlijk zegt de Heilige Geest: “Jij moet je belofte houden.”

Maar het vlees zegt: “Je bent te vermoeid.” Ziet u?

Het vlees zegt: “Och, het is niet zo noodzakelijk, je bent de mooiste van de klas. Je moet niet zoveel aandacht schenken aan die `heilige roller’ moeder van je, of die fanatieke vader van je.” Ziet u? “Je bent het knapste meisje van de school.” “Je bent de knapste jongen, de best uitziende jongen, het sterkst gebouwd. Je bent de meest populaire persoon van de hele stad.” Ziet u? En u geeft toe aan uw vleselijke gevoelens, en waar loopt het uiteindelijk op uit? Je trekt aan het kortste eind; altijd.

Paulus zei: “Mijn vlees wil zich altijd daar aan overgeven.” Uw vlees doet dat ook. Ziet u? Maar de wet van de Geest van God in het hart overwint het vlees en maakt het lichaam gehoorzaam aan wat het hart zegt dat het moet doen. Halleluja!

Kijk, als het dat doet voor een zondaar, zou het dat ook niet doen voor ziektes? De wet van de Geest van God in het hart weet dat: “Door Zijn striemen is ons genezing geworden”, zij houden vast met hun kracht om de ziekte in dat lichaam aan hen gehoorzaam te doen worden, omdat het van de duivel is. Dat is het nou. Tsjonge! Dat was me er eentje, dat kan ik u vertellen. Dat is het. Ziet u?

Nu, de wet der zonde en de dood werkt in uw vlees, maar de wet van de Geest van Leven werkt in uw hart. Dus uw hart, uw geest in uw hart maakt dat uw lichaam gehoorzaamt aan wat het zegt dat u doen moet. Dat is precies de waarheid. Nu, dat is wat Paulus zegt. Altijd het vlees. “Ik ben zo vermoeid; ik kan het niet.” Ik ben niet bekwaam genoeg; ik kan het niet.”

Ik zei net tegen Dolores, of iemand hier die met mij over de Heilige Geest sprak, over iets dergelijks.

Dolores zei: “Wat deed mij zo vreemd voelen op een moment dat ik mij eigenlijk goed had moeten voelen?”

Ik zei: “De duivel. Hij zag dat je klaar was om Het te ontvangen.” Hij zei: “Ik zal haar eens even afkoelen, haar een domper geven, weet u, een beetje afremmen”. Ziet u? Maar o, dat is juist wanneer u moet aanhouden! Eis uw van God gegeven rechten op. Dat is wat Paulus bedoelde. Begrijpt u? “Als ik het goede wil doen, is het kwade nabij.”


Aanhaling genomen uit de prediking: