Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

13 augustus

Dag 226

Verder sprak de HEERE tot Jozua, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Geeft voor u de vrijsteden, waarvan Ik met u gesproken heb door de dienst van Mozes. Dat daarhenen vluchte de doodslager, die een ziel per ongeluk, niet met moedwil, verslaat; opdat zij u zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker.

Jozua 20:1-3
---o--O--o---

Nu, in het Oude Testament voorzag God in een deel van deze ellende, als het per ongeluk was gedaan... Dus, als u onschuldig bent en niet schuldig, maakt God een weg voor u.

Nu, als een mens gewoon een mens opzettelijk doodde, vooraf beraamd, was hij verloren. Hij kon niet tot deze plaats komen. Maar als hij het per ongeluk deed, hij het niet bedoelde te doen, dan was er een stad van toevlucht (vrijstad). Eén was te Ramoth-Gilead. Er waren vier plaatsen, geloof ik. Jozua bepaalde deze vrijsteden.

Nu, de mensen konden naar deze vrijstad komen. Als hij per ongeluk iets verkeerds gedaan had, hij het niet bedoelde te doen, zou hij naar de vrijstad kunnen komen en naar de poort gaan. De poortwachter zou hem vragen waarom hij kwam, wat de reden van zijn komst was. Dan werd zijn zaak bepleit. En wanneer zijn zaak bepleit werd bij de poort en de man onschuldig werd bevonden, hij het niet vrijwillig deed, dan werd de man in de stad toegelaten als een plaats van toevlucht. Dan kon de vijand hem niet krijgen. Maar als hij loog en verkeerd deed en in de vrijstad kwam, had zijn vijand het privilege en het recht hem van het altaar af te trekken en hem te doden ofschoon hij de horens van het altaar vasthield. Jazeker! Omdat hij schuldig was, met voorbedachte rade, en hij moest gestraft worden.

Nu, er was iets dat er mee samenging. Natuurlijk zou die man nerveus zijn; mensen, misschien een dozijn mannen achter je aan. Ergens, bij elke rots, elke heuvel, elke struik kon de vijand zijn, iemand die voor hem gereed stond. Hij was nerveus. En dan wanneer hij eenmaal in de stad kwam, kon hij stoom afblazen. Hij was veilig. Hij was in orde want er was een toebereide plaats voor hem gemaakt, Gods toebereide weg, opdat die onschuldige man niet zou gedood worden, maar vrijgesteld zou kunnen zijn van de doodslag omdat hij het per ongeluk deed.

Nu, als hij het niet bedoelde te doen... Als hij het opzettelijk deed moest hij de omstandigheden onder ogen zien. Er was echter geen kans voor hem indien hij het opzettelijk deed.

En er zijn twee klassen van mensen vandaag. Moge ik dit zeggen: er zijn mannen en vrouwen in de wereld vandaag, broeder Ruddell, die eigenlijk de dingen niet willen doen die zij doen. Er zijn mannen en vrouwen in de wereld vandaag die niet willen zondigen. Ik voel medelijden met hen. Zij willen niets verkeerds doen maar zij doen het toch. Zij worden er toe gedreven. Nu, er is een plaats voor die persoon die juist wil doen. Er is een plaats om die druk te laten ontsnappen.


Aanhaling genomen uit de prediking: