Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

14 augustus

Dag 227

Op U, o HEERE! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij door Uw gerechtigheid, en bevrijd mij; neig Uw oor tot mij, en verlos mij. Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om gedurig daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg.

Psalm 71:1-3
---o--O--o---

Uw wandel, uw spreken, uw zaken, met wie u omgaat en alles, plaats het Woord van God eerst. U zegt: “Ik geloof dat ik vanavond zal gaan en deze kleine dans zal niemand enig kwaad doen.” Zou u het ZO SPREEKT DE HERE met u mee kunnen nemen? Zie? Zie?

“Ik geloof dat als ik deze kleine transactie zou kunnen doen... O, het is maar een klein beetje twijfelachtig.” Maar zou u er ZO SPREEKT DE HERE bij kunnen zeggen? Zie, neem Hem altijd eerst, blijf beschermd, want Hij is onze vesting.

Het is vreemd, maar weet u dat u eerst moet verloochenen, voordat... Om de leugen van de duivel te geloven, moet u eerst Gods waarheid verloochenen en ontkennen, voordat u de leugen van de duivel kunt geloven. Hebt u daar ooit aan gedacht? U moet eerst de waarheid ontkennen voordat u een leugen zou kunnen geloven (Zo is het.); u moet deze verloochenen.

Nu, laat mij iets tot u zeggen, Christenen hier. Stop nooit één seconde voor de duivel. Stop niet om het uit te redeneren. Als u het begint te beredeneren, komt de duivel meteen binnen. U kunt God niet beredeneren; u kunt God niet begrijpen; u moet God slechts geloven. Zie? Ik kan God niet verklaren. Niemand kan het. Ik kan veel dingen niet verklaren. Maar het enige is dat ik het gewoon geloof, omdat Hij het zei. Nu, er is niemand van ons die het kan verklaren. Probeer het niet te verklaren.

Wees het niet eens met deze ongelovigen die zeggen: “Wel, kijk nu. Jouw herder daarbuiten, Junior, ik hoor dat hij voor de zieken bad. Nu, jullie zijn daar allemaal gek. Er is niets zoiets als Goddelijke genezing.”

Zeg: “Goed, dan is het niet voor u; u bent een ongelovige.” U loopt door. Zie? Het is alleen maar voor gelovigen. Zie? Niet...

“Wel, u allen zegt dat u de Heilige Geest hebt. Er is niet zoiets als de Heilige Geest.”

Zeg: “Dan is het niet voor u, dan is het voor mij.” Ga gewoon door. Zie? Zie, probeer er niet over te redeneren. Het heeft geen redeneringen. U gelooft het gewoon.

Als u een Christen wordt, wordt u geplaatst achter het Woord van God. Zie? Nu, daar is uw vesting, veiligheid. Oh! Elke belofte daarin is de uwe. Het enige wat u moet doen is u ernaar uitstrekken en er rechtstreeks mee door gaan. “Hoe weet u dat het zal werken?” Ik weet niet hoe het zal werken. “Verklaar het mij.” Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat God Zijn kinderen de beste aanval gaf die zij zouden kunnen hebben en het beste om mee aan te vallen, omdat Hij de werking van de vijand kent.


Aanhaling genomen uit de prediking: