Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

30 augustus

Dag 243

En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door de Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest.

1 Corinthe 12:1-3
---o--O--o---

Ik geloof in Jezus; geloof niet in een Heilige Geest in deze dag, niet zoals zij Het daar toen hadden.” Dat toont aan dat Hij daar niet is.

De Heilige Geest zal getuigenis afleggen van ieder Woord dat Het sprak. Hij is geen leugenaar. Hij is voor niemand of voor geen organisatie bang. Hij hoeft voor niemand een toontje lager te zingen. Hij spreekt en dan blijft Hij erbij. Indien de “hogen” en verdorvenen en bestudeerden, of zoals wij het zouden noemen, de plutocraten, Het niet willen ontvangen, is God in staat om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Hij zal gangsters nemen en dranksmokkelaars en van alles, en het opwekken! God kan het doen en hij doet het. God is in staat om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken Iemand zal het doen, omdat Hij God is.

De Vader zond de Zoon; plaatste alles wat in de Zoon is in u. En dezelfde werken die Hij deed, dezelfde werken nu die Jezus deed, zult gij ook doen, de gemeente. Zou u niet graag de werken van God doen? Jezus zei: “Als u de werken van God wilt doen, geloof in Mij.” Hoe gelooft u in Hem? U kunt het niet doen tot u de Heilige Geest hebt, omdat geen mens kan zeggen, dat hij de Zoon van God is. U zegt wat iemand anders zei.

“De Bijbel heeft gezegd, dat Hij de Zoon van God is; ik geloof de Bijbel.” In orde. “De Bijbel zegt dat Hij de Zoon van God is; ik geloof de Bijbel. De voorganger zegt dat Hij de Zoon van God is; ik geloof de voorganger. Mamma zegt dat Hij de Zoon van God is; ik geloof mamma. Mijn vriend zegt dat Hij de Zoon van God is; ik geloof mijn vriend.” Maar de enige wijze waarop ik kan zeggen dat Hij de Zoon van God is, is wanneer de Heilige Geest binnenkomt en er Zelf getuigenis van aflegt! Dan weet ik dat Hij de Zoon van God is.

Niemand kan Jezus de Christus noemen dan alleen door de Heilige Geest. Daar! Niemand die spreekt door de Heilige Geest noemt Jezus vervloekt of zegt dat Hij iets was die dag en iets anders vandaag. Dat maakt Hem zwak en onzeker. Neen meneer! Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Iedere ware geest zal daar getuigenis van afleggen.


Aanhaling genomen uit de prediking: