Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

10 september

Dag 254

Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man, geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech; en zijn naam was Boaz. En Ruth, de Moabietische, zeide tot Naomi: Laat mij toch in het veld gaan, en van de aren oplezen, achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar: Ga heen, mijn dochter! Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers; en haar viel bij geval voor, een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was.

Ruth 2:1-3
---o--O--o---

Ruth moest zich erop instellen van het zijn in een land waar overvloedig te eten was, en alles werd gerespecteerd, op een volk dat om haar lachte, gekheid maakte over haar, een land waar ze aren moest lezen in het veld om te kunnen eten. Ze deed het in haar sjaal, en nam het mee naar huis, klopte het uit en maakte wat brood, en zij en haar schoonmoeder aten het.

Toen ze daar was, kwamen ze tot de ontdekking, terwijl zij aan het aren lezen was, of zou gaan aren lezen... Nu, ze had haar besluit genomen, dat was haar beslissing.

Nu het volgende wat ze moet doen, is dienen.

En dat is wat de Gemeente moet doen. De Gemeente, nadat u uw beslissing hebt genomen, moet u dienen, God dienen, overeenkomstig Zijn tekening, overeenkomstig Zijn blauwdruk. U moet God dienen.

Ruth, die haar beslissing neemt. Nu Ruth, die dient onder haar beslissing. (Nu, let even een ogenblik op.) Nu, zij gaat het veld in om aren te lezen.

Nu, haar moeder vertelde haar - wat betekent dat het Oude Testament het vertelt aan het Nieuwe, weet u. Haar moeder vertelde haar: “Wij hebben een bloedverwant, en zijn naam is Boaz. Hij is een rijk man. En hij is de naaste bloedverwant. Ga jij naar zijn akker en misschien... Ga niet naar een andere akker, ga naar zijn akker.”

Hoe de Heilige Geest ons vertelt om niet af te drijven in een of ander soort kerkboek, een of ander soort catechismus, maar om naar Gods akker te gaan, het Oude Testament, de Bijbel. Zeg niet: “Wel, we zullen dit zeggen. En we zullen dit opzeggen als gebed. We zullen dit hebben.” Blijf bij het veld. Ga er in, omdat Hij de naaste Bloedverwant is.

Gods Woord, het Oude Testament, is de naaste Bloedverwant van het Nieuwe. De oude Gemeente is een Moeder voor de Nieuwe Gemeente (ziet u?), de Christen, een gelovige. “Ga niet naar een ander veld. Blijf in zijn veld. En misschien, op een dag, zul je genade bij Hem mogen vinden.”

En op een dag, terwijl ze buiten op het veld was, kwam deze rijke jonge man met de naam Boaz, een regeerder, een rijk man, langs en hij zag haar. O, toen hij haar zag, werd hij verliefd op haar. Hij vond haar een wonderbare vrouw. Hij hield van haar karakter. U herinnerde zich dat hij zei: “Ik weet, en ook de mensen wisten het, dat gij een deugdzame vrouw zijt.” Ze nam haar besluit zuiver en klaar. Ze kwam er regelrecht uit en leefde helemaal precies zoals ze zei dat ze zou doen.


Aanhaling genomen uit de prediking: