Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 januari

Dag 27

En Jezus een kindeke tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen; En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen. En zo wie zulk een kindeke ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.

Mattheüs 18:2-6
---o--O--o---

Ik heb hier vroeger met Harry Waterberry bij de spoorweg gewerkt. En dan moesten wij een spoorwagon laden. Mijn broeder “Doc” die daar staat helpt bij het laden van wagons. Wanneer een wagon geladen is, gaat men (de inspecteur) de wagon door en als hij iets vindt dat los zit, waardoor het zou kunnen vallen en breken of dat iets zou kunnen beschadigen, verzegelt hij die wagon niet totdat die zo terdege geladen is, het zo samengepakt is, en geheel in orde, dat het schudden van het rijden het product dat er in zit niet zal deren.

Dat is er aan de hand. Wij worden dikwijls niet verzegeld omdat we te slordig met zaken zijn. Wanneer de Inspecteur langskomt om ons leven te inspecteren, om te zien of u niet wat oppervlakkig met zaken bent, een beetje uw gebedsleven verwaarloost, een beetje los in uw temperament, een beetje los met die tong om over anderen te praten; Hij zal die wagon nooit verzegelen! Wat vuile gewoontes, enkele gemene dingen, een vulgaire gedachte, Hij kan de wagon niet verzegelen. Maar wanneer Hij alles op zijn plaats bevonden heeft (de inspecteur) dan verzegelt Hij het. Laat niemand het wagen dat zegel te verbreken voordat die wagen zijn bestemming, waartoe het verzegeld is, heeft bereikt. Daar is het nu! “Raak Mijn gezalfden niet aan; doe Mijn profeten geen kwaad. Want Ik zeg u, het ware beter voor u geweest dat een molensteen aan uw hals was gehangen en u in de diepte van de zee was verdronken dan ook maar te proberen de geringste van deze die verzegeld zijn te ergeren of te schokken.” Ziet u wat het betekent?

Dat is de Heilige Geest. Het is uw Verzekering; het is uw Bescherming; het is uw Getuige; het is uw Zegel; het is uw Teken, dat u voor de hemel bestemd bent. Het geeft niet wat de duivel zegt, ik ben bestemd voor de hemel. Waarom? Hij heeft me verzegeld; Hij heeft het mij gegeven. Hij verzegelde mij in Zijn koninkrijk en ik ben bestemd voor de heerlijkheid! Laat de stormen woeden; laat Satan maar doen wat hij wil; God heeft mij immers verzegeld tot de dag van mijn verlossing.


Aanhaling genomen uit de prediking: