Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

28 januari

Dag 28

Toen heeft zijn heer hem tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij gebeden hebt; Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte een ieder zijn broeder zijn misdaden vergeeft.

Mattheüs 18:32-35
---o--O--o---

Indien u ooit een krankzinnig mens heeft gezien of ermee te maken hebt gehad, zult u wel weten dat zij vele malen sterker kunnen zijn dan een normaal mens, omdat zij zo bezeten zijn van de duivel. Als u het ooit hebt meegemaakt, dat iemand krankzinnig werd, dan zult u weten dat er zeker twee tot drie mannen voor nodig zijn om zo’n persoon in bedwang te houden. En zij zijn dan wel twee of drie keer zo sterk.

Nu dan, wanneer iemand kreupel is en de Heilige Geest komt over hem, als de duivel zoveel kracht heeft dat iemand twee of drie keer zo sterk kan worden, hoeveel meer kracht kan God in een mens brengen. Ziet u? Dat is nu wat over hem komt en wat hem doet wandelen in de kracht van God terwijl hij vele jaren kreupel was. Zijn beenderen worden recht; zijn handen worden recht; hij wandelt zoals een jongeman, omdat de kracht van de Heilige Geest op hem is.

Nu, dit geval was zo gevaarlijk geworden dat zij hem in kettingen sloten en hij kon die zelfs verbreken. Men zei dat hij de kettingen verbrak. En er was niets dat hem vast kon houden. Hij was werkelijk een zeer moeilijk geval, omdat hij een legioen van demonen in zich had. En dan, toen... Jezus in Gardara kwam en wandelde langs de graven... En die man zat zo vol kwaad, niet de man (ziet u), de man was in orde.

Het is niet de man. Wanneer u een krankzinnige ziet, denk niet dat het de man zelf is, het is de duivel die in de man is.

Nu, de maniak die op het podium stond op een avond, in de Staat Oregon, wilde mij vermoorden. Die man, toen hij op mij afkwam, in plaats van dat hij... hij spuugde mij in het gezicht en noemde mij “een slang in het gras” voor bijna 10.000 mensen, toen was dat niet die man. Hij is een man die eet, drinkt, slaapt en misschien wel getrouwd is, en lief- heeft net zoals u en ik. Maar het was de duivel in hem die dat allemaal deed. Ziet u?

En u zult nooit een boze geest kunnen uitdrijven door een verkeerde houding. Het vereist liefde om dat te doen. En liefde is de meest geweldige kracht die er in de wereld is. Nu, merk op, een duivel haat altijd. Haat is van de duivel. En wanneer mensen iemand haten, weet dan, dat het een vreselijke duivel is om te verachten en niet lief te hebben. Dat moet u niet doen.

U zult zich wel herinneren dat Jezus zei in Zijn rede, dat wanneer u bidt: “Onze Vader Die in de hemel is”... En toen Hij verder ging, zei Hij: “Indien u niet vanuit uw hart een ieder zijn zonden vergeeft, zo zal Uw hemelse Vader ook uw zonden niet vergeven”. Ziet u? U moet dat niet doen.


Aanhaling genomen uit de prediking: