Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

10 oktober

Dag 284

Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;

Colossenzen 2:8-9
---o--O--o---

Ik hoorde onlangs ‘s avonds iemand in een boodschap zeggen, er werd gezegd dat zij kwamen naar.... Ik geloof dat het Billy Graham was, gisteravond, wij keken naar hem toen hij zei dat hij naar Israël gegaan was, en hij ging naar Palestina en hij zei: “Ik kom om uw volk te geloven”, zoiets in die trant. En zeker bewonderde ik hem zoals hij gisteravond op dat wereldse programma verscheen. Velen van u hebben de man de rug toegekeerd, omdat hij dit deed. Maar kijk eens, hij kwam toen voor de hele natie te staan. En hij trok het nooit terug, hij stond precies op wat hij geloofde. En ik bewonder hem er zeker voor. En hij zei: “Ik ging naar Israël en vertelde hun, ‘Ik aanbid één van uw kinderen’, in die trant.

Ik dacht: “Billy, dat is prachtig, ik zou graag die Godgegeven kracht die u hebt willen zien om daar midden in al die Hollywoodglamour te staan en een getuigenis van Jezus Christus te geven, maar Hij was geen Jood.” Jezus was God, geen Jood. Vergeet niet dat de bloedcel van het mannelijk geslacht komt. En Hij was geen man, Jood of heiden, Hij was God geschapen in vlees. We zijn niet gered door het bloed van een Jood of het bloed van een heiden, we zijn gered door het Bloed van God. Hij was God, niets minder. Hij was Jood noch heiden. Gods scheppende Bloed was in Hem; wij worden... Als Hij een Jood of een heiden was, waren wij verloren. Hij was God in vlees. Zo is het.

Ik aanbid geen Jood, ik aanbid God wanneer ik Jezus Christus aanbid. Ik aanbid geen verdichtsel, of een of ander historisch iets. Ik aanbid Jezus Christus, de tegenwoordigheid van Jezus Christus nú, wat Zijn Woord is, dat gemanifesteerd is in dit tijdperk.

God heeft Zijn Woord vanaf de beginne in elk tijdperk toebedeeld en telkens wanneer een van deze tijdperken voorbijkwam, zond God een gezalfde profeet voor dat tijdperk. In de dagen van Noach, en de dagen van heel de rest ervan, toen Hij de beloften deed. Het maakt me niet uit in wat voor toestand de kerk verkeerde, dat doet Hij altijd, Hij zendt een gezalfde man. Want het Woord van God komt tot de profeet. En hier stond hij, elke profeet, en werd veroordeeld door de organisaties van die dag, maar hij stond op het Woord en deed het Woord leven.

Jezus was de volheid van Gods Woord, want Hij was de volheid van de Godheid lichamelijk en in Hem woonde de volheid van God. God leefde in Jezus Christus. God was in Christus en verzoende de wereld met Zichzelf. Geen Jood of heiden, maar God! Daar stond Hij, Zichzelf makend... Hoe passend! En Gods eigen Bloed moest op de grond gestort worden, vanaf het onschuldige bloed van Abel en zo verder, om ons te redden. Hij nam niet Zijn eigen Leven, Hij bewaarde niet Zijn eigen Leven; Hij zei: “Vader, is het mogelijk dat deze beker aan Mij voorbij kan gaan? Maar nochtans, niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.” Hij gaf zich gewonnen aan het Woord.

Vandaag kunnen wij hetzelfde doen. U kunt of uw leerstellingen nemen, uw dit en dat nemen, en er overal mee naar toegaan; of u kunt zeggen: “Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.” Keer terug naar dat Woord van God. Neem uw schitterend Kerstfeest en doe er mee wat u wilt, maar geef mij Jezus Christus in mijn hart. Het maakt niet uit hoevelen van deze mensen er om lachen of wat ze doen. Let op de aard ervan, kijk of het net zo doet als Hij deed. Zo niet, en komt het niet overeen met het Woord, laat het gaan, het is Christus niet; omdat Christus het Woord is.


Aanhaling genomen uit de prediking: