Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 oktober

Dag 285

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Colossenzen 3:1-4
---o--O--o---

U moet tot de hemel willen behoren! Daar behoort uw verlangen te zijn, bij de dingen van boven. Jezus zei: “Laat uw hart uitgaan naar de dingen die boven zijn, niet naar de dingen van de wereld. Zij zullen voorbijgaan.” Blijf bij God. Blijf bij de werkelijkheid. God is een God van werkelijkheid. Hij is dat altijd geweest, alle tijdperken door. Iedere keer dat de mens met God wandelde, werd God een werkelijkheid Die tekenen en wonderen deed onder Zijn volk. Het is Gods doel om zo te doen. Geef alles over.

Precies hier in Louisville, Kentucky, niet lang geleden, was er een erg fijne familie. Zij hadden een zieke baby. Zij belden om ervoor te laten bidden. De dokter kwam het ziekenhuis uitlopen. “Hoe gaat het met die baby?”

Hij zei: “De baby is stervend. Er is niets anders dat ervoor gedaan kan worden.” Hij zei: “Het heeft leukemie.”

Hij zei: “De baby zal gaan sterven.”

Ik dacht: “Oh God, U hebt dat nog niet gezegd. U hebt dat nooit getuigd.” Ik ging en sprak met de ouders, en de ouders waren aan het huilen en snikken. Hun baby was er geweest, voor zover ze wisten. Maar wat deden zij?

De dokter had gelijk. Hij had alles gedaan wat hij maar wist. Leukemie is dodelijk, en niets kan het tegenhouden. Hij zei: “De baby zal gaan sterven.”

De oude grootvader van die baby. U kent allen de situatie. En de oude grootvader van die baby kwam eraan. Toen hij me hoorde praten over de doop van de Heilige Geest, zei hij: “Ik kan me herinneren van jaren geleden, toen een oude prediker zei dat er een tijd zou komen dat mensen opnieuw de Heilige Geest zouden ontvangen, en tekenen en wonderen gedaan zouden worden.” Hij ging naar een kleine kamer voor zichzelf. Hij wilde niet meer bij zijn zoon of zijn schoondochter blijven. Hij bleef daar binnen, huilend en biddend. Toen de oude kerel naar buiten wandelde, parelde het zweet over zijn kale voorhoofd, terwijl zijn ogen glinsterden, hij zei: “Die baby zal leven.”

Hij zei: “Wat?”

Hij zei: “Dokter, ik respecteer u als een man van de wetenschap. Ik respecteer u en uw intelligentie die u geleerd hebt door medisch onderzoek. Maar”, zei hij, “ik heb gebeden en gebeden, en gebeden totdat ik alles had overgegeven wat ik had over te geven, en de Heilige Geest zei: ‘De baby zal leven.’” En dat was zo. Waarom? Hij gaf alles over wat hij had. God had een houvast op hem en kon met hem praten, toen hij bereid was om alles over te geven.


Aanhaling genomen uit de prediking: