Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

7 november

Dag 312

Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.

Hebreeën 4:3-4
---o--O--o---

De Heilige Geest zal u elke keer terugbrengen naar Pinksteren; dat deed Hij in de Schrift bij iedereen, en Hij zal het ook in deze dag bij iedereen doen. Het zal u terugbrengen naar die werkelijkheid. Het zal u terugvoeren naar een doop van kracht van de Geest, die u zal leiden en nooit één woord van de Bijbel zal wegnemen. Het zal precies bij de Bijbel blijven. Waar het dit zegt zal het dit precies volgen en ermee door gaan. De Heilige Geest zal dat doen. Het brengt een werkelijkheid.

Wat deed Hij? Hij moest deze onwetende vissers nemen, die niet eens kleren hadden, alleen maar iets dat om hen heen was gewikkeld, visschorten enzovoort, ongekleed. Zo onwetend dat ze hun naam niet konden schrijven; ongeletterden, zonder opleiding. Maar Hij vond iemand. Hij moest wel iemand zien te nemen. Maar Hij vond de mens in die toestand, die gewillig was om zich over te geven. Zij hadden niets anders om zich aan vast te houden. Zij hadden geen kerken, geen denominaties of zoiets. Ze waren slechts onwetende vissers, schaapherders; wisten niet hoe ze moesten schrijven, konden niet lezen, noch iets anders. Maar zij hadden niets te verliezen, en Hij kwam tot hen, en zij gaven zich over. Ze zeiden: “Wat U ook maar zegt, Here, we zullen het doen. We zullen U volgen.”

Maar toen ze zich geheel hadden overgegeven en zich aan God hadden overgegeven, gaf God hun een Pinksterwerkelijkheid. Hij leidde hen omhoog naar Pinksteren, en gaf hun de Heilige Geest. Daar waren ze dan, in de Geest van God, allerlei dwaze tekenen voor de mensen doend, stamelend en stamelend, en zo tekeer gaand, en proberend om te... zei de Bijbel. Waar waren zij op terechtgekomen? Zij waren op de hoofdweg.

De Bijbel zei: “Met stamelende lippen en andere tongen zal Ik tot dit volk spreken, en dit is de rust van de ziel.” Dit is de zaak die zal komen. Jesaja 28:11, lees het... “Met stamelende lippen en andere tongen zal Ik tot dit volk spreken. Dit is de rust.” Niet zondag; dat is niet de rustdag. De Heilige Geest is de rustdag. De Adventisten broeders: niet de zevende dag sabbat is de rust. De Heilige Geest is de rust! “Met stamelende lippen en andere tongen zal Ik tot dit volk spreken. En dit is de Sabbat.” Dit is het! Sabbat betekent ‘rust’. Dit is de rust voor de ziel, u hebt eeuwige rust.

Net als God, toen Hij de wereld maakte. Op de zevende dag rustte Hij hierna. Hij rustte, Hij ging rusten.

Wanneer we God binnengaan, rusten we al de tijd; niet van de ene zondag tot de andere. We rusten, eeuwig. U hebt eeuwig leven, de Heilige Geest geeft u rust.

Welnu, zij hadden een Pinksterervaring, een werkelijkheid van God. Zij hadden iets gevonden.


Aanhaling genomen uit de prediking: