Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

28 november

Dag 333

En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Micha 5:1
---o--O--o---

Wel, sprekend over de president die net vermoord was, en ons hart was er bedroefd over. En ik zei: “Welnu, hij was een belangrijk man.” De kranten schreven erover en de televisie nam het op, en het heeft de regering biljoenen en biljoenen dollars gekost om dat uit te zenden. Wat in orde is, dat is hun zaak. Deze kleine Pinksterprediker daar in Carolina, waarbij een man binnen kwam lopen, een dronken man met zijn jachtgeweer, die riep om zijn vrouw, schoot de man regelrecht uit de kansel, schoot toen zijn vrouw en schoot zichzelf; een klein stukje op de achterpagina van de krant, ongeveer zó groot. Laat me u zeggen, broeder, het maakt niet uit wie we zijn. “Wil je weten hoe belangrijk je bent?”, zei ik tegen mijn kleine meid, “Steek je vinger in een emmer met water en haal hem eruit en probeer het gat te vinden.” We zijn niets. Er is slechts Eén belangrijk en dat is God. We moeten niet vergeten dat het om Hem gaat.

Het zag ernaar uit dat als de mens een plaats voor de Koning had moeten vaststellen om geboren te worden, er dan wel grotere religieuze en historische plaatsen voor de Koning waren dan dit kleine Bethlehem. Plaatsen, bijvoorbeeld zoals Silo. Silo was waar de ark het eerst werd opgezet, dat weten we als we de Jordaan overgaan aan deze kant van Palestina, waar de ark voor haar eerste aanbiddingplaats werd opgezet. Of Gilgal; Sion, Sion een grote plaats; Gilgal eveneens, of de trotse grote hoofdstad Jeruzalem, waar de leiders van alle organisaties vergaderden, hun hoofdkwartier, het leek erop of men in Jeruzalem een plaats voor de grote Koning in orde gemaakt had om daar geboren te worden, als men een plaats verlangde, een historische plaats of een zeer bijzondere plaats. Daar waren de religieuze hoofdkwartieren van hun godsdienst, waar de Koning naar toe kwam. Hij kwam hun godsdienst vertegenwoordigen. En toen Hij kwam, in plaats van dat zij voor Hem een plaats bereidden in Jeruzalem, of in van die grote historische plaatsen, in plaats daarvan werd Hij geboren in Bethlehem, de geringste van alle steden. “Zijt gij niet de minste onder de vorsten van Judéa? Maar uit u zal een Vorst komen die Mijn volk zal regeren.” En dit grote trotse Jeruzalem en alle andere steden werden verworpen.

Maar God heeft andere wegen om de dingen te doen, ziet u. Hij weet hoe Hij iets goed moet doen. En nu met de gezindheid van God en de hulp van God, zullen we proberen te zeggen waarom dit gebeurde, omdat alles precies goed uitwerkt in Gods grootse programma. En ik wil dat u mensen hier in Phoenix en omgeving probeert dit te vatten. Vergeet dit niet, dat God weet wat Hij doet. Zie? En Hij neemt eenvoudige middelen om het te doen. Want als Hij iets doet door iets geweldig bijzonders, dan doet God nooit zulke dingen. Hij heeft het in heel de geschiedenis van de Bijbel nooit gedaan. God handelde nimmer, heeft nooit, in geen enkele tijd, een groep mensen genomen om iets te doen. God neemt een individu. U bent degene, u, één persoon. En God verandert Zijn programma nooit. Vanwege Zijn eerste programma moet Hij altijd bij dat programma blijven.


Aanhaling genomen uit de prediking: