Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

14 december

Dag 349

Alles heeft een bestemde tijd, en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd.

Prediker 3:1
---o--O--o---

Als u wilt zien welke dag van de maand het is, kijk op de kalender. Als u wilt zien welke dag in de tijd het is voor het komen van de Here, kijk waar Israël is. Dat is Gods uurwerk. Daar is zij in haar thuisland. De oudste vlag ter wereld, de zespuntige ster van David, de oudste vlag ter wereld wappert weer voor de eerste maal in vijfentwintighonderd jaar. Jazeker! Ja, de standaard die zou worden opgericht - Israël, Palestina bloeiend als een roos.

U las het in de tijdschriften en zag hoe ze terugkwamen, helemaal uit Iran, enzovoort. Het tijdschrift ‘Look’ nam artikelen op, hoe ze heengingen naar die Joden. Ze wilden niet in dat vliegtuig. Die oude rabbi ging daarheen en zei: “Onze profeet zei ons, Jesaja, honderden jaren geleden, duizenden jaren geleden, dat wanneer wij terugkwamen in het vaderland, we terug zouden komen op de vleugels van een adelaar. Daar is hij.” Amen. Ze gingen er meteen in en weg gingen ze.

Toen broeder Arganbright, een van onze broeders hier... een die mij deze keer naar de westkust liet komen, hij was daar en nam de film mee. Andere films... Ik heb er een: ‘Drie minuten voor Middernacht’. En de wetenschap zegt dat het zo is: drie minuten voor middernacht. En we kijken daarheen, en zien al die Joden geplaatst in hun vaderland.

Lewis Pethrus, hoeveel hebben er al eens van hem gehoord? Van de gemeente in Stockholm in Zweden, wonderbare broeder. Hij zei tegen me: “Broeder Branham, de Joden hebben altijd hun profeten geloofd.” Hij zei: “Indien u slechts naar Israël zult gaan.”

Ik zei: “Fijn, dat lijkt me wel goed.”

Hij zei: “Kijk, ik zond hun een miljoen van deze Testamenten.”

Zij lezen van achteren naar voren. En ze lazen die Nieuwe Testamenten. Ze vroegen deze Joden en zeiden: “Waarom komt u naar huis? En je neemt pappa en mamma mee en de blinden en zieken, en brengt ze mee! Komt u naar het vaderland om te sterven?”

Ze zeiden: “We zijn gekomen om de Messias te zien.” Amen.

Broeder, geen zorgen. Heidenen, uw dag is zo ongeveer voorbij. Laat mij u waarschuwen, in de Naam van de Here, de Heidendeur is aan het dichtgaan! Net zo zeker als ik hier sta. Jezus zei dat de Mohammedanen altijd de muren van Jeruzalem zullen vertreden totdat de bedeling van de Heidenen is voleindigd of vervuld. Daar is zij, Israël in haar eigen land, een natie met haar eigen leger, en met haar eigen geld. Amen. Ze is nu een volledige natie. De vijgenboom doet haar knoppen uitlopen en ze zijn al uitgebot.


Aanhaling genomen uit de prediking: