Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 december

Dag 362

Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde van de avond, dat het licht zal wezen.

Zacharia 14:7
---o--O--o---

Dus wij zien, dat het Avondlicht hier is. En wat heeft men aan licht als men geen ogen heeft om te zien hoe men moet lopen? Wat is het Avondlicht? Het licht komt om iets te openbaren. Is dat juist? Als hier iets is dat u voelt, en u kunt in de duisternis niet begrijpen wat het is, draai dan het licht aan. Het is om te openbaren. Wat moet Maleachi 4 doen? Hetzelfde. Wat moest de opening van de Zeven Zegels doen? Waarom struikelen al deze denominaties rond? Het is om te openbaren, naar buiten te brengen. Als u helemaal geen ogen hebt, wat is dan het nut van een openbaring? Er moeten eerst ogen zijn om te zien. Is dat juist? Het zal Maleachi 4 openbaren, Lucas 17:30, Johannes 14:12, ook Johannes 15:24; 16:13 en ook Openbaringen 10:1-7 openbaren, het openen van de Zeven Zegels en de Boodschap van de Zevende Engel, om te openen, te openbaren wanneer het Avondlicht gekomen is.

Wat betreft de blindheid van een vleermuis; u zou een licht kunnen aandraaien, en toch zou de vleermuis zo blind zijn, dat hij niet zou kunnen vliegen. Een krassende uil, al die nachtprooidieren en dergelijke, kakkerlakken, zij kunnen niet zien bij daglicht. Zij weten er helemaal niets van. Zij kunnen niet zien. En de Avondlichten zijn gekomen. Iedere gelijkenis, waar we ook gaan in de natuur, in de Bijbel, als we zien naar het beeld dat Daniël zag en de koning van die tijd, zij allen zagen het, en al deze dingen, iedereen, iedere gedaante, iedere beweging, iedere plaats in het Lichaam laat ons precies de toestand van het uur zien waarin wij leven. Geen andere beweging kan daarboven komen. Er was een beweging van de hand, liefde, Wesley. Er was een beweging van het fundament, Luther. Liefde... “Er was nooit een grotere” zoals men zei. De Wesleyaanse beweging; zij zonden zendelingen uit over de gehele wereld. Eén van de grootste bewegingen die gemaakt werd in het tijdperk daarvoor. Voorts komt het Pinkstertijdperk, dan komen de verschillende vingers enzovoort binnen, het Pinkstertijdperk van tongen en neus enzovoort. Nu is het in de ogen. Wat voor goed zal Licht doen als u geen ogen hebt om te zien? Er moeten eerst ogen zijn om te zien, en toen die kwamen, opende Hij de Zeven Zegels en openbaarde het Avondlicht, al de geheimenissen nemend, die verborgen waren gedurende deze gemeentetijdperken en die nu geopenbaard werden, zoals Hij beloofde te doen in Openbaringen 10:1-7. Hier zijn wij vandaag, midden in het Woord geplaatst, en het Woord aan ons geopenbaard door Jezus Christus. Dan is dit Gods Woord.

En daar wij Zijn onderdanen zijn, moeten wij dicht bij de Auteur wandelen om het te begrijpen, om het aan ons te openbaren. “O, Here, wat wilt U, dat ik doe? Als ik naar het veld moet gaan en het Evangelie prediken of dat ik thuis moet blijven, het maakt niet uit wat het is. Als ik een goede huisvrouw moet zijn... Als ik een goede moeder moet zijn... Als ik dit, dat of wat anders moet doen, wat het ook is... Als ik een boer moet zijn... Als ik... Wat het ook is, Here, wat wilt U dat ik doen zal?”


Aanhaling genomen uit de prediking: