Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

23 februari

Dag 54

Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte hem, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewis vallen; Maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugels, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Jesaja 40:28-31
---o--O--o---

Wat ik wil doen, probeer te doen (wat geen geheim is), is om te proberen geloof op te bouwen in de mensen, zodat we een geweldige climax kunnen krijgen waardoor er werkelijk iets gebeurt, wat het hele land in een opwekking zal brengen.

Nu, we hebben dat gedaan in Grass Valley, door de genade van God, waar geen enkel zwak persoon was overgebleven te midden van de hele samenkomst, in dat grote auditorium, ook niet één. Ik bad helemaal niet voor de zieken. Ik bleef slechts geloof opbouwen, bleef doorgaan met het Woord, in de eenvoud van het Woord, op de eenvoudige wijze zoals ik dat naar voren breng. Maar de mensen klampten zich er aan vast en bleven erbij. En toen kwam die geweldige tijd. En alles in het gebouw werd opgeheven.

En zo was het ook pas geleden ’s avonds in Spokane, waar het vooraan helemaal vol stond met rolstoelen en mensen op brancards lagen en dergelijke. En de Heilige Geest ging compleet de hele rij langs en bevrijdde een ieder tot wie Hij kwam, de hele rij langs, op die manier. Daar lagen ze in hun rolstoelen en zweetten het uit enzovoort, luisterden, hielden vast aan dat geloof, trokken eraan en onderzochten het en ontdekten het. En na enige tijd viel opeens de Heilige Geest neer, ging regelrecht die rij langs op die manier en iedereen stond ogenblikkelijk op en wandelde weg. Zie, zie?

Het probleem met ons mensen is dat we teveel in haast zijn. Het moet nu ogenblikkelijk gebeuren, want we kunnen niet meer terug komen. Ziet u? En als u dat in uw gedachten houdt, dan gaat u het precies op die grond verliezen. U hebt niets om op te staan. U moet geduldig zijn. “Zij die de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen opstijgen met vleugels als van een arend.” Daar houd ik van. Wees slechts geduldig. Wacht.

God heeft geen haast. Hij liet de Hebreeën kinderen regelrecht de vurige oven inlopen voordat Hij ooit een vinger uitstak. Dat is waar. En liet Daniël regelrecht de leeuwenkuil ingaan, liet Jezus regelrecht het graf ingaan, en Zijn ziel daalde af in de hel, toen wekte Hij Hem op door de bodemloze put heen, rechtstreeks door het graf heen, en sneed iedere weg van de duivel af en ging toen rechtstreeks de heerlijkheid in. Zie? Beslist. Hij heeft geen haast. Hij is God. Ziet u? Het enige is dat wij gehaast raken. Begrijpt u? Wij missen het.

Wees dus niet in haast. Wacht en let op; luister. Neem de Schrift, onderzoek het, kijk of het juist is. En als het juist is, houd er dan aan vast.


Aanhaling genomen uit de prediking: