Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

18 maart

Dag 78

O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! Waarom weegt gij geld uit voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.

Jesaja 55:1-3
---o--O--o---

Maar wanneer u naar dit goedkope vertier gaat, moet u bedenken dat u veel geld mee moet nemen. Een jonge kerel die zijn meisje meeneemt naar deze fuiven en deze dansen, enzovoort, zal er een groot deel van zijn weekloon uitgeven. En de oudere mensen, die proberen genot te vinden in het bezoeken van de cafés om hun leed van de week weg te drinken, zullen met groot geld moeten betalen. En wat krijgen zij ervan? Zij krijgen niets dan smarten.

En bedenk dat u ervoor op een dag met God moet afrekenen. “En het loon van de zonde is de dood.” Hier op aarde maakt u er niets door. Het is een valse luchtspiegeling. Drinken zal alleen verdriet toevoegen. Zonde zal alleen dood aan de dood toevoegen. En uw eindrekening zal afscheiding van God zijn voor eeuwig in de poel des vuurs. En u kunt er niets bij winnen, alleen verliezen.

Dan komt God en stelt de vraag: “Waarom besteedt u uw geld aan die dingen die geen voldoening geven? Waarom doet u het?”

Wat drijft mensen dat zij het willen doen? Zij besteden alles wat zij hebben en alles wat zij kunnen verdienen, om deze drank te kopen, om een vrouw te kleden met wie zij meegaan of een ander soort van wereldse genotzuchtige genoegens.

Maar in de Bijbel wordt ons gezegd, dat ons gevraagd wordt tot God te komen en “eeuwige vreugde te kopen en eeuwig leven, zonder geld of zonder prijs”.

Die dingen kunnen niet tevreden stellen en het eind ervan is de eeuwige dood. En het kost u al het geld wat u bij elkaar kunt krijgen om de vedette van het vertier te zijn of de grappige jongen of wat u ook mag zijn, of het populaire meisje of wat het ook is. Het kost u alles wat u bijeen kunt krijgen om dat te doen. U kleedt u in de allerbeste kleren en doet de dingen die de wereld doet, alleen om een cheque te oogsten van eeuwige veroordeling.

God zei toen: “Waarom?” Wat zullen wij doen op de dag des oordeels wanneer ons gevraagd wordt “waarom” wij dat deden? Wat zal ons antwoord zijn? Wat zal het antwoord zijn voor modern Amerika, dat zegt dat het een Christelijke natie is? En in de tijdspanne van een jaar wordt er meer geld besteed aan whisky, dan er aan voedsel besteed wordt. “Waarom besteedt u uw geld aan dat soort dingen?” Toch zou de regering u naar de gevangenis sturen als u misschien voor een waarde van vijf dollar aan belastingen naar een instelling gezonden had, die niet correct op orde gezet was om belasting te ontvangen om een zendeling overzee te zenden. Op een dag zal ons gevraagd worden: “Waarom deed u dat?”

God zegt: “Kom, koop eeuwig leven; zonder geld, zonder prijs.” Leven om voor immer te leven en wij draaien er onze ruggen naar toe en lachen in Zijn gezicht. Wat zullen wij op die dag doen? Wat zal het zijn?


Aanhaling genomen uit de prediking: