Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

21 maart

Dag 81

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.

Lukas 2:7-8
---o--O--o---

Kerstmis zal hier blijven en het is niet de geboortedag van onze Here, niet de tijd dat Hij werd geboren. Als u uw globe zou pakken en kijken, dan ziet u dat Judéa ongeveer net zo ver onder de evenaar ligt als Jeffersonville erboven. Dus ontdekken we dat ginds in Judéa in die bergen daarboven sneeuw ligt, oh, daar ligt meer sneeuw dan hier. Dus de herders konden op die tijd niet op de berg zijn om hun schapen te hoeden.

En nog iets, het zou in tegenspraak zijn met heel de natuur. Lammeren, enzovoort, worden in het voorjaar geboren, niet in dit jaargetijde. Er worden nu geen lammeren geboren, de ooien lammeren nu niet en Hij was het Lam van God, daarom werd Hij ergens in... (dat beweren ze) ergens in april geboren, in het midden van april of zoiets dergelijks.

Maar wat betreft de 25e december, om daar de geboortedag van te maken, wel, dit is de geboortedag van de zonnegod, de Romeinse afgod, de zonnegod. Zie? En de zon is nu precies halverwege haar loopbaan. En vanaf de 20e tot de 25e, werd het Romeinse circus gehouden om de geboorte van de zonnegod te vieren. Dus toen zeiden ze: “Welnu, om zowel de Christenen als de heidenen een plezier te doen, zullen we in plaats van de zonnegod, de Zoon van God en de zonnegod samen nemen. We doen het allemaal bij elkaar en maken er dezelfde verjaardag van en we zetten het op de 25e.”

Het scheen dus zowel de heidenen als de eerste kerk van Rome te bevallen. Wat hun betrof was het allemaal in orde, zij gaven er niet om. Dus maakten zij het zowel de verjaardag van de zonnegod als die van de Zoon van God.

Welnu, de langste nacht van het jaar is ongeveer rond de 21e of 22e, als in het zonnestelsel de zon op het punt staat te keren, terug te komen. Dan beginnen de dagen steeds een paar seconden of minuten langer te duren en dan hebben we ergens in juni of juli de langste dag van het jaar.

Maar Kerstmis zal hier blijven, daar kunnen we niets tegen doen. Autobanden zonder binnenband zullen hier blijven. Ik haat ze, maar ze zullen hier blijven. Dat is juist.

Ongeklede vrouwen, ze zullen hier blijven. Shorts, ze zullen hier blijven. Dat is alles. Ze zullen de hele tijd door korter worden, er is dus niets wat ik er tegen kan doen. Ik kan alleen zeggen dat het verkeerd is en daarbij blijven. Dat is juist.

Zonde zal hier blijven. Dat zal hier blijven. We zullen het voortdurend hebben, dus het zal hier blijven totdat Jezus komt. En al deze dingen zijn hier om te blijven.

Laat me dit duidelijk maken. Ik geloof niet dat het Jezus uitmaakt op welke dag u Zijn geboortedag viert, of dat na de 25e, 26e is of dat het april, mei, juni of juli is, of wat meer ook, al wilt u Hem op iedere willekeurige dag aanbidden.


Aanhaling genomen uit de prediking: